FULYA PEKER

HYBRID STAGE PROJECT  is a theater project founded by Fulya Peker and Deborah Wallace in 2009. HSP presents theatrical experiments through engaging in intense dialogues on phenomenology; linking together physics, psychology and alchemy to explore and express different layers of consciousness.

HYBRID STAGE PROJECT 2009 yılında Fulya Peker ve Deborah Wallace tarafından başlatılan bir tiyatro projesidir. HSP fenomenolojiye ilişkin yoğun diyaloglar aracılığı ile  fizik, simya ve psikolojiyi birbirleriyle ilişkilendirerek farklı bilinç katmanlarını açımlayan ve ifade eden teatral deneyler sunmaktadır.

Make a free website with Yola